ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 – 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ พร้อมด้วยนางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ
ออกอากาศทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00 – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
อำนวยการผลิตโดย นางสาวพรนภา ชาชุมพร ผู้อำนวยการ สวท.ศรีสะเกษ ดำเนินรายการโดย นางสาวมลฤดี ลูกอินทร์
ประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ มีดังนี้
1.1 การออกหน่วยตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
1.2 พิธีทำบุญตักบาตร แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียนในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ของจังหวัดศรีสะเกษ
1.3 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดศรีสะเกษ
1.4 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ (ศจพ.จ.) ครั้งที่ 2/2565
1.5 โครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ของอำเภออุทมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
1.6 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565
❇️นอกจากนี้ได้เชิญชวนประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมที่น่าสนใจ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม อาทิ
2.1 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
2.2 การประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
2.3 การทอผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้างสรรค์วิถีชีวิตชาวชนบทไทย ตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
2.4 การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายสำคัญของรัฐบาล “การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน” เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ
2.5 การจัดงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว”ตั้งแต่ 4 – 12 มิถุนายน 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่จะนำสินค้า OTOP 3-5 ดาว ไปร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า
2.6 การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (OTOP Produt Champion : OPC) จังหวัดศรีสะเกษ
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2