ให้การต้อนรับนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้
เวลา 09.30 – 10.30 น. ลงพื้นที่เพื่อรับฟังการนำเสนอ“โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะสระกำแพง” และพบปะประชาชนชาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
เวลา 11.00 – 12.00 น. ลงพื้นที่ติดตาม “โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกุดหวาย” อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
การจัดกิจกรรม ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต 7 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ รก.หัวหน้าจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภออุทุมพรพิสัย ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2