ประชุมสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ (ก.ธ.จ.ศรีสะเกษ)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ (ก.ธ.จ.ศรีสะเกษ) ในส่วนของกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทดแทนตำแหน่งว่าง จำนวน 2 คน ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี้ การประชุมได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2