ประชุมคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกกัญชง (HEMP) จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกกัญชง (HEMP) จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2565 ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุญาตผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 เฉพาะกันชง จำนวน 4 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ กันทรารมย์ ภูสิงห์ ขุนหาญ อำเภอละ 1 แห่ง ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ การประชุมได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2