ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ชั้น 2
เพื่อร่วมคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่อง “สตรีไทยดีเด่น” ประจำปี 2565 ที่มีประวัติและผลงานโดดเด่นเป็นประจักษ์และยอมรับของจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 คน จากผู้เสนอชื่อ ดังนี้
– นางหทัยทิพย์ จิตสัมฤทธิ์ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
– นางปิลันธนา โต๊ะสิงห์ ตำบลเสียส อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ และรับเข็มเชิดชูเกียรติในงาน “วันสตรีไทย” วันที่ 1 สิงหาคม 2565

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2