หารือข้อราชการ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ และ จ่าสิบเอก อานุภาพ ศิลประเสริฐ จัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ หารือข้อราชการร่วมกับ ดร.ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สวทช. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting
โดยหารือในประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาให้มีการศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ของ สวทช. ในหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ การศึกษา ในด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม การบริหาร นวัตกรรม และอื่น ๆ ณ ห้องห้วยสำราญ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2