ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ (โต้ะข่าว) ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 -15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ (โต้ะข่าว) ครั้งที่ 5/2565 ในการประชุมมีในเรื่องที่สำคัญดังนี้
1. ผลการดำเนินงานและติดตามความเคลื่อนไหว หาข้อมูลเบาะแสยาเสพติดสายด่วน1386
2. รายงานผลการตรวจสอบ ข้อร้องเรียนสายด่วน 1386 และการติดตามข้อมูลเฝ้าระวังผู้ต้องขัง ที่ได้รับการพักโทษ ประกันโทษพ้นโทษคดียาเสพติด วิเคราะห์การข่าว การเคลื่อนไหวเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ รายงานผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
3. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนแพร่ระบาดรุนแรง ผลการปราบปรามยาเสพติด ผลการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยมีผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนรองผอ.รมน.จว.ศก. (ฝ่ายทหาร) ผู้แทนผู้อำนวยการสำงานปปส.ภาค 3 หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง อำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมท้าวอินสอน ชั้น 3

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2