ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด
โดยมีปลัดจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนภาคประชาสังคม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุริยวรมัน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2