ประชุมปรึกษา หารือ การจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมปรึกษา หารือ การจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-16 มิถุนายน 2565 นี้
การจัดประชุมได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ คลังจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่ม จังหวัดภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2