พิธีเปิดการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่ (นายแพทย์) จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่ (นายแพทย์) จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565 กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2565
โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่ จำนวน 34 คน เพื่อเตรียมความพร้อมของข้าราชการบรรจุใหม่ให้มีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ
โดยมี นายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช เภสัชกรไพฑูรย์ แก้วภมร นายอนุพันธ์ ประจำ นายปัญญา พละศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และผู้เข้าร่วมอบรม เข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2