พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างสุวรรณเจดีย์จำลอง (ศิลปะแบบศรีลังกา) และบุญประเพณีแห่ข้าวพันก้อน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างสุวรรณเจดีย์จำลอง (ศิลปะแบบศรีลังกา) และบุญประเพณีแห่ข้าวพันก้อน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา
โดย พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ประกอบพิธี
ในการนี้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พลตรี สาธิต เกิดโภค ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 นายอำเภอยางชุมน้อย ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี ณ วัดจอมพระ ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2