พิธีทำบุญฉลองพระประธาน โดยมีพิธีเบิกเนตร “หลวงพ่อขาว” พร้อมยกฉัตรพระประธาน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.49 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีทำบุญฉลองพระประธาน โดยมีพิธีเบิกเนตร “หลวงพ่อขาว” พร้อมยกฉัตรพระประธาน จากนั้นนำพุทธศาสนิกชนกล่าวปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะต่อพระรัตนตรัย เนื่องในวันวิสาขบูชา โดย พระพรหมวชิรโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีคณะสงฆ์ร่วมประกอบด้วยพระศรีธรรมมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เจ้าคณะอำเภอห้วยทับทับทัน เจ้าคณะอำเภอยางชุมน้อย เจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ เจ้าคณะอำเภอเมืองจันทร์ รองเจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ พระศรีญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน สหรัฐอเมริกา คณะสงฆ์
ผู้เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองท้องที่ ทั้งนี้ ได้มีคุณรุ่งนภา วงศ์ศรีสุชน พร้อมครอบครัวเป็น เจ้าภาพในการสร้างพระประธานและฉัตรดังกล่าว ณ วัดป่าพิมลมังคลาราม ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2