พิธีทำบุญตักบาตรและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชาปี 2565 ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ในพิธีทำบุญตักบาตรและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชาปี 2565 ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2