พิธีทำบุญตักบาตร แสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียน ในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร แสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียน ในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดหลวงสุมังคลาราม (ธ) ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี พระครูสิริวินัยวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกษ (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์วัดหลวงสุมังคลาราม (ธ) ร่วมทำพิธี
ในการนี้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ได้เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ นำหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทน อาทิ สำนักงานจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานอุตาหกรรมจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ฯลฯ พร้อมด้วยประชาชนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำรับพร และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เพื่อเป็นการถวายสักการะ บำเพ็ญกุศลรำลึกถึงแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมทางพระพุทธศาสนา

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2