พิธีทำบุญตักบาตร แสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียนในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร แสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียนในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา โดย พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดมหาพุทธาราม ร่วมพิธีผู้เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี ณ วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2