พิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย ประจำปี 2565

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย ประจำปี 2565
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกจาน ได้กำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณี สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกร สามัคคีของชุมชน ซึ่งมีกิจกรรมการจัดขบวนแห่บั้งไฟ ขบวนนางรำแต่ละหมู่บ้าน พิธีบวงสนวงเทวดา โดยได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วนราชการ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ประธานในพิธีได้กล่าวเน้นย้ำให้ถือปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดเกี่ยวกับการจัดงานบุญบั้งไฟและขอให้รักษาประเพณีอันดีงามเกี่ยวกับบุญบั้งไฟ
โดยมีนายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายนิรุตย์ เกษกุล นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน/คณะกรรมการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมดังกล่าว ณ บริเวณด้านหน้า สำนักงานเทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2