ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 – 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
ออกอากาศทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00 – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
อำนวยการผลิตโดย นางสาวพรนภา ชาชุมพร ผู้อำนวยการ สวท.ศรีสะเกษ ดำเนินรายการโดย นางสาวมลฤดี ลูกอินทร์
ประเด็นสำคัญในรอบสัปดาห์ มีดังนี้
– “วันวิสาขบูชา” วันอาทิตย์
ที่ 15 พฤษภาคม 2565
– กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคลฯ
– กิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
– พิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
– ร่วมประชุม ปรึกษาหารือการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำและการเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านร่วมกับ นายแปน โกะซอล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา
– กิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในทุกวันอังคารของสัปดาห์
– พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นศูนย์กลางธุรกิจไก่โคราชอินทรีย์ครบวงจร
– การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565
– กิจกรรมศรีสะเกษร่วมใจ “ลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟมบรรจุอาหาร ตรวจควันดำห้ามใช้รถยนต์ควันดำ ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ลดการเผา ป้องกันไฟป่า หมอกควัน”
– การประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565
– พิธีมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ หลังที่ 238 และ 240
– แนวทางการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
– พาณิชย์ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน
– การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565
จากนั้น ร่วมปลูกต้นทุเรียนจำนวน 5 ต้น ในบริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ โดยนำดินภูเขาไฟจากอำเภอขุนหาญมาปลูกเพื่อการประชาสัมพันธ์และเป็นที่ระลึก ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2