ประชุมการขับเคลื่อนประเด็นวาระการบริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 – 17.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนประเด็นวาระการบริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2565 ที่ประชุมได้ให้แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ โครงการงานชลประทานในพื้นที่อำเภอเมืองจันทร์ คุณภาพน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองจันทร์ และแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
ต่อจากนั้นได้ลงพื้นที่จุดดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ จำนวน 3 จุด

  • จุดที่ 1 นาคุณมีนตรา
  • จุดที่ 2 นาผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
  • จุดที่ 3 หนองกุดหลาด ช่วงที่ 1
    โดยมีนายอำเภอเมืองจันทร์ นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ หัวหน้า
    สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ ผู้นำชุมชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2