ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 มีประเด็นในการหารือ ประกอบด้วย
1. คาดการณ์สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรสำคัญของจังหวัดศรีสะเกษ ปีการผลิต 2565/66
2. สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรสำคัญของจังหวัดศรีสะเกษ
3. โครงการรองรับเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง จังหวัดศรีสะเกษ ปีการผลิต 2565/66
4. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ลงนามในหนังสือรับรองการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต
ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษมีพืชเศรษฐกิจสำคัญ คือ ทุเรียน หอมแดง และพริก อันมีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่ โดยได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาดอย่างเป็นระบบ และเป็นธรรม โดยมีกลไกให้ผลประโยชน์นั้นกลับไปถึงเกษตรกรอย่างแท้จริง
โดยมี นายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ผู้แทนสหกรณ์จังหวัด ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2