เปิดกิจกรรมศรีสะเกษร่วมใจ “ลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟมบรรจุอาหาร ตรวจควันดำห้ามใช้รถยนต์ควันดำ ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ลดการเผา ป้องกันไฟป่า หมอกควัน”

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมศรีสะเกษร่วมใจ “ลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟมบรรจุอาหาร ตรวจควันดำห้ามใช้รถยนต์ควันดำ ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ลดการเผา ป้องกันไฟป่า หมอกควัน” โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย
– ปล่อยขบวนยานพาหนะออกปฏิบัติการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ลดการเผา ป้องกันไฟป่า หมอกควัน
– ร่วมตรวจสภาพรถยนต์และวัดควันดำรถยนต์
– ชมนิทรรศการ ศรีสะเกษร่วมใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม “ลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟมบรรจุอาหาร ตรวจควันดำ ห้ามใช้รถยนต์ควันดำ ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ลดการเผา ป้องกันไฟป่า หมอกควัน”
– รับฟังการนำเสนอการทำงานของรถหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่
โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 12 นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ขนส่งจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด คลังจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด แรงงานจังหวัด ประมงจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผอ.สวท.จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ บริเวณลานโพธิ์ หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2