ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ที่ประชุมมีประเด็นพิจารณาตามคำขออนุญาตเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดสรรที่ดินในชื่อตามโครงการ ว่า “บ้านเพชรเด่นเฮ้าส์”

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ที่ประชุมมีประเด็นพิจารณาตามคำขออนุญาตเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดสรรที่ดินในชื่อตามโครงการ ว่า “บ้านเพชรเด่นเฮ้าส์” โครงการตั้งอยู่ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนอัยการจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีภูมิลำดวน สำนักงานที่ดินจังหวัด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2