ประชุมเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัด สู่ Greens Clean Smart เมืองกีฬา เมืองน่าอยู่เมืองอัจฉริยะ ศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะจังหวัด

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัด สู่ Greens Clean Smart เมืองกีฬา เมืองน่าอยู่เมืองอัจฉริยะ ศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะจังหวัด นำโดยอาจารย์ประดิษฐ์ พรหมเสนา ประธานศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าหารือเกี่ยวกับประเด็น การศึกษาการออกแบบการก่อสร้าง Sky Walk การสร้างอุทยานเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีวัฒนธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด พร้อมด้วยคณะของศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะจังหวัด ดังกล่าว ร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมศรีลำดวน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2