ประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยาสูบซึ่งได้ครบกำหนดวาระ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน การประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยาสูบซึ่งได้ครบกำหนดวาระ ณ ห้องประชุม 202 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ การประชุมได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2