พิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ นางสาวสมปอง คำโสภา อายุ 60 ปี และครอบครัว เป็นผู้ประสบเหตุอัคคีภัยทำให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง และทรัพย์สินอื่นได้รับความเสียหายด้วย ได้มอบเงินและสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมีหน่วยงานที่ร่วมมอบสิ่งของและปัจจัยให้แก่ผู้ประสบภัย ดังนี้
1. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ มอบเงิน 49,500 บาท พร้อมด้วยสิ่งของพระราชทานฯ
2. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และชมรมแม่บ้านมหาดไทยมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ มอบเงิน จำนวน 3,000 บาท พร้อมด้วยสิ่งของ
3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 3,000 บาท
4. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ มอบผ้าห่มนวม จำนวน 2 ผืน
5. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภคของชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 ชุด
โดยมี นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ(ท) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอกันทรารมย์ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายอำเภอกันทรารมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักแพว กำนันตำบลผักแพว ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ บ้านเลขที่ 45 บ้านอีตู้ หมู่ที่ 14 ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2