เปิดกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานเปิดกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยส่วนราชการระดับจังหวัด ส่วนราชการระดับอำเภอ นักเรียน นักศึกษา กลุ่ม OTOP กลุ่มสตรี จำนวนมาก โดยมีวิทยากรจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP และ กลุ่มแส่วผ้าบ้านโพนค้อ ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการประดิษฐ์ผีเสื้อและปักแส่วปีกผีเสื้อ
ทั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดศรีสะเกษและเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วม ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2