พิธีเปิดงานโครงการ นัดพบแรงงาน ส่งเสริมการจ้างงาน ผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ นัดพบแรงงาน ส่งเสริมการจ้างงาน ผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ และโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้ต้องขังและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 2 ถนนรัตนวงษา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2