เป็นประธานพิธีเปิดงาน เปิดป้ายฉลองอุโบสถ ตัดริบบิ้น ลั่นฆ้องชัย เปิดผ้าคลุมลูกนิมิต และเป็นประธานนำคณะผู้มาร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศล ปิดทองลูกนิมิต ณ วัดหนองจิก ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานพิธีเปิดงาน เปิดป้ายฉลองอุโบสถ ตัดริบบิ้น ลั่นฆ้องชัย เปิดผ้าคลุมลูกนิมิต และเป็นประธานนำคณะผู้มาร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศล ปิดทองลูกนิมิต ณ วัดหนองจิก ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
โดยมี พระครูศรีโพธาลังการ เจ้าคณะอำเภอขุนหาญ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์น้อย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับต่าง ๆ อาทิ นางสาวดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นายพรชัย วงษ์งาม นายอำเภอขุนหาญ นายธีระ ไตรสรณกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 รวมถึงประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอำเภอขุนหาญ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ นายกเทศมนตรีตำบลขุนหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฝ้าย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมทำบุญในการนี้
วัดบ้านหนองจิกได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอุโบสถเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ในระยะเวลาเพียง 4 ปี ด้วยงบประมาณ 14,893,000 บาท ส่วนหนึ่งได้รับบุญบารมีคุณูปการจากหลวงปู่แสน ปสนฺโณ อายุ 111 ปีที่ละสังขารเป็นแรงบุญสนับสนุน นำมาซึ่งความปลื้มปิติยินดีและอนุโมทนากันทั่วหน้า จนเสร็จเป็นโรงอุโบสถที่สวยงามสมบูรณ์ แบบสถาปัตยกรรมไทย เพื่อความถูกต้องตามประเพณีพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาอุโบสถหลังนี้สมบูรณ์ตามพระธรรมวินัย และเพื่อความเป็นสิริมงคล จึงจัดให้มีงานฉลองอุโบสถผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิตนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2565

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2