ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝ่ายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ เฉพาะกลุ่มโนนสัง กลุ่มราษีไศล และกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝ่ายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ เฉพาะกลุ่มโนนสัง กลุ่มราษีไศล และกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 1/2565 มีวาระพิจารณาดังนี้
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อราษฎรเจ้าของที่ดิน (ที่ดินมีเอกสารสิทธิ) ผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนค่าที่ดิน จำนวน 47 แปลง เนื้อที่ 148-2-49.7 ไร่
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อราษฎรผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ที่ถูกเขตการก่อสร้างโครงการฝายหัวนาที่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนค่าขนย้าย (ที่ดิน) จำนวน 349 แปลง เนื้อที่ 471-0-15 ไร่
3. พิจารณาการดำเนินการกรณีแปลงที่ดินตกค้างที่ไม่ได้ยื่นคำร้อง/คำขอ ตามประกาศคณะอนุกรรมการฯ
4. พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขเปลี่ยนแปลงบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะทำงานแก้ไขปัญหาโครงการฝ่ายหัวนา ระดับอำเภอ (ฝ่ายตัวแทนภาคราษฎร)
5. พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขเปลี่ยนแปลงบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะทำงานแก้ไขปัญหาโครงการฝ่ายหัวนา ระดับตำบล (ฝ่ายตัวแทนภาคราษฎร)
ซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาจนประสบความสำเร็จ นำไปสู่การจ่ายเงินค่าชดเชย อำนวยการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ ฯ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ และตัวแทนภาคประชาชน
การจัดประชุมได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี ผู้แทนอัยการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.สนง.ชลประทานที่ 8 ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนนายอำเภอที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนราษฎร ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทาน จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2