ร่วมประชุม ปรึกษาหารือการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านกัมพูชาจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุม ปรึกษาหารือการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ และการเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านร่วมกับ นายแปน โกะซอล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ ณ ห้องประชุมสถานีขนส่งเมืองใหม่ช่องสะงำโดยมีประเด็นหารือประกอบด้วย
1. มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าในราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา
2. ความร่วมมือควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
3. แนวทางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ
โดยตกลงร่วมกันและทำการเปิดด่านถาวรช่องสะงำ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
มีคณะผู้บริหารจากราชอาณาจักรกัมพูชา ประกอบด้วย นายซ็อง รีฮา นางมึน เทียรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย พลโทโสรย์ ณารา รองผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 4 ปกครองจังหวัดอุดรมีชัย ผู้บังคับการสถานีตำรวจจังหวัดอุดรมีชัย สารวัตรทหารและผู้บัญชาการทหารประจำจังหวัดอุดรมีชัย นายอำเภออัลลงเวง นายอำเภอตรอเปียงปราสาท หัวหน้าสำนักงานสาธารณสุข หัวหน้าสำนักงานพาณิชย์ หัวหน้าศุลกากรและสรรพสามิตร หัวหน้าสำนักงานการท่องเที่ยว หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจและการคลัง หัวหน้าสำนักงานการเกษตรฯ หัวหน้าสำนักงานที่ดินฯ หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรน้ำฯ หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบจุดผ่านแดนช่องเจือม หัวหน้าคณะทำงานประสานงานชายแดนกัมพูชา-ไทย เข้าร่วม
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พันเอก วัชรพล คันธา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ(ฝ่ายทหาร) นายอำเภอภูสิงห์ หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทยกัมพูชา ประจำพื้นที่ 1 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 แรงงานจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ขนส่งจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด นายด่านศุลกากรช่องสะงำ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศช่องสะงำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2