โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองใหม่ รุ่นที่2

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)  

ได้กำหนดจัดโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2))

โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือนๆ ละ 17,000 บาท  ตลอดระยะเวลาโครงการ 12 เดือน

ผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ข้างล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/1GWbb2lpSiSeGgTFEKtJdK9FgwixhD8m5/view?usp=drivesdk

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2