การกำกับดูแลสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ”

การกำกับดูแลสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” เรื่อง ห้ามแอบอ้างหรือสวมสิทธิ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ”

คลิก เพื่อดาวน์โหลด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2