เป็นประธานเปิด “ร้านทองลาวา ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” (บริษัท ทองลาวา อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.18 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิด “ร้านทองลาวา ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” (บริษัท ทองลาวา อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด) เพื่อประชาสัมพันธ์ และเป็นจุดจำหน่ายทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ (GI) ที่มีคุณภาพและเอกลักษณ์เฉพาะ ที่มีความโดดเด่นของทุเรียนภูเขาไฟ ซึ่งเป็นการจำหน่ายทุเรียนทั้งในช่องทางออนไลน์ และปลีก-ส่ง ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นอีกทางเลือกให้แก่กลุ่มเกษตรกรสามารถบริหารจัดการสินค้าในช่วงวิกฤต สร้างความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า และการบริการให้แก่ผู้บริโภคอย่างเต็มที่ ซึ่งจะเริ่มจำหน่ายได้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2565 นี้เป็นต้นไป
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัด รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานกรรมการบริษัท ทองลาวา อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในกิจกรรม ณ ร้านทองลาวา ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ (บริษัท ทองลาวา อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด) เยื้องร้าน Brik cafe ถนนวันลูกเสือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2