เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ส่วนราชการอำเภอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักศึกษา นักเรียน จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2