ประชุมหารือเตรียมการเปิดด่านชายแดนถาวรช่องสะงำ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการเปิดด่านชายแดนถาวรช่องสะงำ เพื่อรองรับมาตรการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการค้าตามนโยบายของรัฐบาล
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ท) นายอำเภอภูสิงห์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทย – กัมพูชา แรงงานจังหวัด นายด่านศุลกากรช่องสะงำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายด่านควบคุมโรค ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2