ประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด – 19 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด – 19 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS)
มี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วและเหมาะสม โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด-19
2. แนวทางการบูรณาการ ช่องทางการให้บริการ ของศูนย์บริการบำบัดรักษายาเสพติด
– การรับตัว หรืออำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครบำบัด
– การบูรณาการฐานข้อมูลกลาง
3. แนวทางการดำเนินงาน ด้านการบำบัด รักษา และฟื้นฟู สมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ
– แนวทางการดำเนินงาน ของศูนย์คัดกรอง
– แนวทางการดำเนินงาน ของสถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ตืดยาเสพติด
– กระบวนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
– แนวทางการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด พ.อ.วัชรพล คันธา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ท) นายณรงค์ วรหาญ ผอ.ป.ป.ส. ภาค 3 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2