พิธีเปิดและบรรยาย “ให้ความรู้การทอผ้าลายสร้างสรรค์ และเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่”

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยาย “ให้ความรู้การทอผ้าลายสร้างสรรค์ และเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่” ในการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเทคนิคการย้อมผ้าทอมือด้วยสีธรรมชาติ และจัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนาผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติอัตลักษณ์ศรีสะเกษ ณ ห้องวโรบล โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ประชาชิด ผศ.ดร.เฉิดศักดิ์ ฉายถวิล อาจารย์สาขาการออกแบบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นางสาวอัจฉราวดี สันตพันธ์ และนางสาวปภัสร์นันท์ สันตพันธ์ อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นวิทยากรบรรยายสร้างความรู้ การพัฒนาการทอผ้าลายสร้างสรรค์ที่แสดงถึงวิถีชีวิต การนำเทคนิคออกแบบกราฟิก (Graphic design) สำหรับสร้างเป็นแพทเทิร์น (Pattern) ต้นแบบก่อน และที่สำคัญคือ หลักคิด (Idea) แนวสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลกับวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น/ชนเผ่า/ชาติพันธุ์ (เขมร, ส่วย, ลาว และเยอ) มาผสมผสาน รวมถึงความต่อเนื่องของเรื่องเล่าขาน การใช้สัญญลักษณ์ที่ต้องการจะสื่อสร้างสรรค์เป็นลายผ้าทอต่าง ๆ และเทคนิคการย้อมผ้าสีธรรมชาติให้ได้คุณภาพ คงทน ตลอดจนเทรนสีที่เป็นกระแสในโลกปัจจุบัน แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่.
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างโอกาสเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีความเข้มแข็ง อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการย้อมผ้าอัตตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ 5 ประเภท คือ ผ้าศรีลาวา (ดินภูเขาไฟ) ผ้าศรีมะดัน (เปลือกไม้มะดัน) ผ้าศรีกุลา (ดินทุ่งกุลา) ผ้าศรีลำดวน (ใบลำดวน) และผ้ามะเกลือ (ผลมะเกลือ) ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จาก 22 อำเภอ ทั้งหมด 35 กลุ่มๆ ละ 2 คน รวมทั้งหมด 70 คน
ในการนี้ นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานทุกคน ได้ให้การต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมครั้งนี้

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2