ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนวาระจังหวึดศรีสะเกษ ประเด็นวาระคนศรีสะเกษสุขภาพดี ปลอดโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนวาระจังหวึดศรีสะเกษ ประเด็นวาระคนศรีสะเกษสุขภาพดี ปลอดโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ การประชุมได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2