ประชุมคณะทำงานจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย “ครุน้อย” ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย “ครุน้อย” ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณา
1. ร่างคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้า ครุน้อยบ้านสะอางศรีสะเกษ
2. ร่างคู่มือปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าครุน้อยบ้านสะอางศรีสะเกษ
3. ร่างประกาศโฆษณาการรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าครุน้อยบ้านสะอางศรีสะเกษ
4. ร่างแผนการควบคุมตรวจสอบสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าครุน้อยบ้านสะอางศรีสะเกษ
การจัดประชุมได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยมี ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2