ร่วมพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนพระครูอุดมญาณโสภณ (หลวงปู่หลอ นาถกโร) พระครูภาวนาสาธุกิจ (หลวงปู่ชนะ อุตฺตมลาโภ) “เพื่อพัฒนาการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ”

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนพระครูอุดมญาณโสภณ (หลวงปู่หลอ นาถกโร) พระครูภาวนาสาธุกิจ (หลวงปู่ชนะ อุตฺตมลาโภ) “เพื่อพัฒนาการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ” ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
ในการนี้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตร ถวายผ้าป่าสามัคคี แด่พระครูภาวนาสาธุกิจ (หลวงปู่ชนะ อุตฺตมลาโภ) เป็นประธานสงฆ์ และไทยธรรมแก่คณะพระภิษณุสงฆ์
โดยมีพระเถรชั้นผู้ใหญ่ อาทิ พระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง และเจ้าคณะอำเภอต่าง ๆ และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการอาทิ แพทย์หญิงแคทรียา เทนสิทธิ์ นายแพทย์นพพล บัวศรี รองนายแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ นางสาววิมลพรรณ พงษ์ภา ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ/โรงพยาบาลศรีสะเกษ นายทองลา อุ่นคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ประชาชน ร่วมพิธีในวันนี้ การจัดกิจกรรมนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมพื้นที่และกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อย่างเคร่งครัด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2