มอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พบปะ มอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร ตามมติ ก.ท.จ./ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 32 ราย ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ การประชุมได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2