เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เข้าถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ (สิทธานต์ สิทฺธิวโร ป.ธ.6)

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.20 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เข้าถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ (สิทธานต์ สิทฺธิวโร ป.ธ.6) เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ณ วิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษได้รับพระมหากรุณาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส พระอารามหลวง การนี้พระคุณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงลงพระนามในพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งพระครูศรีมงคลปริยัติกิจ (สิทธานต์ สิทฺธิวโร ป.ธ.6) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจียมอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระมหาพุทธาราม พระอารามหลวง
ในการนี้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ถวายสักการะ และเครื่องไทยธรรมแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ตลอดจนได้รับพระเมตตาประทานอนุญาตจากเจ้าประคุณสมเด็จฯ ให้อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดพระมหาพุทธาราม พระอารามหลวง โดยมีพระเถรชั้นผู้ใหญ่ และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการอาทิ พระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด นายอำเภอเมืองศรีสะเกษและภริยา นายอำเภอกันทรลักษ์และภริยา นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณและภริยา หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและภริยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และภริยา พัฒนาการจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด รักษาการหัวหน้าสำนักงานจังหวัด และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ประชาชน ร่วมพิธีในวันนี้

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2