ร่วมพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินและร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 -17.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินและร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี เนื่องจาก สำนักพระราชวังได้จัดพิธีพระราชทานพระพลังแผ่นดินให้แก่ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปจัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ได้รับพระราชทาน
กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินและการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยให้แก่ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด พระพลังแผ่นดิน เป็นพระเนื้อผงทรงสามเหลี่ยม มีรูปแบบพุทธศิลป์ ด้านหน้าเป็นพระศรีศากยสิงห์หรือพระศรีอริยเมตไตรยเข้าสู่ยุคกึ่งพุทธกาล มีนาคพันพระอุระ หมายถึง ทรงโปรดทั้ง 3 ภพ (ไตรภูมิ) เลข 9 หมายถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เลข 10 หมายถึง พระทศพลญาณ พญาครุฑ หมายถึง ครุฑที่ดูแลชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทรงตบะบารมีอำนาจ ทำให้เกิดความสงบ ร่มเย็น เป็นสัญลักษณ์แห่งแผ่นดิน รูปจักร หมายถึง จัดสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์จักรี
ในการนี้ จังหวัดศรีสะเกษ จะได้กำหนดจัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินดังกล่าวข้างต้นให้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และนายอำเภอ ภายในเดือนพฤษภาคม ต่อไป ณ ห้องแกรนต์บอลรูมโรงแรมรามาการ์เต้นส์ เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2