เป็นประธานเปิดโครงการ “สานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช.”

วันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการ “สานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช.” การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ณ  สนามกีฬาโรงเรียนวัดเพียนาม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพพลังในการสร้างชุมชนพัฒนาชุมชน และส่งเสริมความรักความสามัคคี สัมพันธภาพในองค์กรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ตลอดจนทำให้บุคลากรมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง สามารถสร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
โดยมีนางสาววริสรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดได้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนทุกคนร่วมต้อนรับ และทำกิจกรรมครั้งนี้ การจัดกิจกรรมนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมพื้นที่และกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อย่างเคร่งครัด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2