เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอับัติเหตุทางถนนในพื้นที่แนวทางหลวงหมายเลข 24 ครั้งที่ 5

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอับัติเหตุทางถนนในพื้นที่แนวทางหลวงหมายเลข 24 ครั้งที่ 5 ประเด็นวาระ 365 วัน ศรีสะเกษ ขับขี่ปลอดภัย ในที่ประชุมได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษประเด็นวาระ 365 วันศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัยผลการดำเนินงานของหน่วยงานจัดการ Node Flagship สสส.จังหวัดศรีสะเกษ ผลการดำเนินงานของเครือข่าย ศปถ.อำเภอ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุนหาญ อำเภอไพรบึง อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอขุขันธ์ และได้มีการนำเสนอแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหา การลดอุบัติเหตุทางถนน และแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาจากภาคีวิทยาศาสตร์ 5 E
โดยมีนายอำเภอเบญจลักษ์ นายอำเภอกันทรลักษ์ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หัวหน้า Node Flagship สสส.จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอขุขันธ์ ผู้แทนนายอำเภอขุนหาญ ผู้แทนนายอำเภอไพรบึง ผู้แทนผกก.สภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2