เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 11.00 -12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยกิจกรรม ขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่วิกฤต ตำบลมั่นคง โดยดำเนินการในรูปแบบเขินโมเดล รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาหมู่บ้าน/ ชุมชน/โดยใช้ยุทธศาสตร์ตำบลในการแก้ไขปัญหา การฝึกอบรมรุ่นนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แก่ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ ตำบลโนนสำราญ จำนวน 80 คน ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมีผู้แทนปลัดจังหวัด นายอำเภอกันทรลักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 ผู้แทนผกก.สภ.บึงมะลู หัวหน้าผู้ประสานงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด คณะวิทยากรและส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2