ร่วมนำเสนอเเผนพัฒนาจังหวัด 4.0 ต่อผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ประธาน อ.ก.พ.ร. ภูมิภาค ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมนำเสนอเเผนพัฒนาจังหวัด 4.0 ต่อผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ประธาน อ.ก.พ.ร. ภูมิภาค ผ่านระบบ Zoom Meeting ตามโครงการขยายผลการพัฒนาจังหวัด 4.0 ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ เป็น 1 ใน 5 จังหวัด (นครราชสีมา ศรีสะเกษ สุพรรณบุรี สมุทรปราการ และสุราษฎร์ธานี) ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ
การจัดกิจกรรม ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี รก.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมนำเสนอ ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2