เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชนจังหวัดในการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอจังหวัดศรีสะเกษ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชนจังหวัดในการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอจังหวัดศรีสะเกษ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี อ. เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
การคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นประธานสภาฯ 1 คน และผู้บริหารสภาฯ อีกไม่เกิน 20 คน จากคณะบริหารสภาฯ ทั้ง 22 อำเภอ อำเภอละ 5 คน รวมทั้งหมด 110 คน ทำหน้าเป็นแกนนำสร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาตนเอง พัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจนพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และพร้อมเปิดโอกาสมีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็น เพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างเด็กและผู้ใหญ่
โดยมี นางสาวเกษศิรินทร์ บุญเชิญ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด กล่าวรายงาน และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการณ์การคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2