ประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือน เมษายน 2565
พิธีการก่อนเปิดประชุมประกอบด้วย การมอบประกาศเกียรติคุณ ดังนี้
– มอบภาพถ่ายที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565
– มอบเกียรติบัตรกิจกรรมคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565
– มอบเกียรติบัตรให้ผู้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสนับสนุนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลการจัดกีฬาสีขาว รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อลดโลกร้อน (Give back to the earth)
– การนำเสนอกิจกรรมในห้วงเดือนเมษายน และการประชาสัมพันธ์ เรื่อง อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
– การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ภารกิจสำคัญของกระทรวงต่างๆ ปฏิทินกิจกรรม และงานสำคัญในเดือนพฤษภาคม 2565
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ(ท) อัยการจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ รทก.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารภาคเอกชน คณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2