ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับที่ดิน ในคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( Zoom Meeting )

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับที่ดิน ในคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( Zoom Meeting )
ในการประชุมมีการพิจารณาข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเด็นสำคัญ ดังนี้

  1. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการออกเอกสารสิทธิที่ดินในพื้นที่อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ อาทิ ด้านบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือหรืออุปกรณ์การดำเนินการ
  2. ข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินการออกเอกสารสิทธิที่ดินในพื้นที่อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
    โดยมีปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด นายอำเภอราษีไศล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขาราษีไศล ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ศรีสะเกษและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2