พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายฯ เป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 21 ราย และกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 22 ราย รวมทั้งสิ้น 43 ราย
การดำเนินพิธีภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายอำเภอศรีรัตนะ นายอำเภอภูสิงห์ นายอำเภอพยุห์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2